Visegrádská kooperace pro práci se seniory

Číslo projektu: 21910016

Zdroj a výše financování: Mezinárodní Vyšehradský Fond, 28,260.00 EUR

Uskutečnění: 03/06/2019–31/08/2020

Opis projektu: Projekt je založen na externí podpoře institucí poskytujících péči o seniory - domovy pro důchodce a sociální domy z příhraničních oblastí Polska, České republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánována organizace mezinárodní konference o práci se seniory; Arteterapické workshopy pro seniory a jejich pečovatelů; školení o způsobech práce se seniory, kteří zápasí s demencí a jinými chorobami; příprava specializovaných hudebně-terapeutických nástrojů určených pro seniory, které budou využívány během workshopů a následně předány domovem důchodců a sociálních služeb. Nástroje budou přizpůsobeny příjemcům z Polska, České republiky a Slovenska. Projekt předpokládá podporu starších a jejich pečovatelů, mezinárodní integraci a posilování mezigeneračního dialogu. Hlavním cílem projektu je zabránit vyloučení starších lidí vytvořením institucionální spolupráce a poskytováním podpory organizacím vykonávajícím funkce péče, čímž se podpoří princip spolupráce a pomoci seniorům.

Partnery projektu jsou:

  1. Centrum sociálnych služieb Zákamenné: zakamenne.dsszsk.sk
  2. Centrum sociálnych služieb Horelica: horelica.dsszsk.sk
  3. Bytový dom Pogodna Jesień: pdps.cieszyn.pl
  4. Bytový dom Betania: www.elzbietanki.cieszyn.pl
  5. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace: www.csstesin.cz
  6. Nadácie 9sił: fundacja9sil.wordpress.com/fundacja
  7. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde: www.dumsvjosefaropice.cz/domains/dumsvjosefaropice.cz
  8. Konwent sióstr elżbietanek w Jabłonkowie, Dom św. Elżbiety www.alzbetinky.jablunkov.cz
  9. Nadácie Cambio https://www.facebook.com/Fundacja-Cambio-810879512321204/
  10. Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace http://www.dps-vrbno.cz/

 

Projekt je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským Fondem.