Zeměpanské města - cesta dějinami

Kysucké muzeum v Čadci a Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA se stali úspěšnými žadatelům v Mezinárodním vyšehradském fondu s projektem "Zeměpanské města - cesta dějinami", jehož záměrem je poukázat na vývoj, kterým procházeli zeměpanské (poddanské) města v Maďarsku, Slovensku, Polsku a Česku. Na semináři v kaštieli Radoľa, který se uskuteční v březnu 2021, se s příspěvky k danému tématu setkají odborníci z partnerských institucí a uskuteční se i tvůrčí řemeslnické dílny určené žákům a studentům slovenská i zahraničních škol. Cílem projektu je přeshraniční integrace a spolupráce v oblasti historického výzkumu a kulturního dědictví, navázání kontaktů a sblížení partnerských instituci za účelem dlouhodobé spolupráce, vzájemná výměna a sdílení historických vědomostí a znalostí, zpřístupňování poznatků z historického výzkumu a jejich prezentace prostřednictvím seminářů, výstav, publikaci a akcí pro širokou veřejnost, prezentace kulturního dědictví a historických tradic jednotlivých regionů.

 

Partnery projektu jsou:

Kysuce Museum in Čadca, SK

EZÚS TRITIA

Muzeum Těšínska, Český Téšín, CZ

Magyar Nemzeti Levéltár, Budapešť, HU

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, PL

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, SK

Považské múzeum v Žiline, Sk

Muzeum Novojičínska, Nový Jičín, CZ